Juridisk information

Intellektuel ejendomsret

Ejendomsretten gælder alle tekster og dokumenter på netstedet HIFU PLANET. Enhver gengivelse, brug og individuel og privat læsning af teksterne og dokumenterne er forbudt uden eksplicit forudgående skriftlig tilladelse. Enhver forespørgsel om tilladelse til brug uanset brugsmåde skal rettes til EDAP TMS France – 4, rue du Dauphiné, F-69120 Vaulx-en-Velin, Frankrig, pr telefon på +33(0)4 72 15 31 50 eller pr e-mail til contact@edap-tms.com. Enhver tilladt brug af netstedets indhold skal ske uden nogen form for ændring.

Oplysningernes art

HIFU PLANET indeholder oplysninger om medicin, helse og fysisk form eller medicinske behandlinger som udelukkende er beregnet til mennesker. Oplysningerne som publiceres på netsiderne er rent vejledende, og kan ikke erstatte lægens råd. Du må ikke i noget tilfælde kun basere en medicinsk diagnose af en sygdom eller et fysisk problem på disse oplysninger. Du skal i alle tilfælde tage kontakt med din egen læge.

Links til andre netsteder

EDAP TMS France ("EDAP TMS") fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet på tredjeparts netsteder som du får adgang til via HIFU PLANET. Vi har ingen mulighed for at kontrollere indholdet på disse eksterne netsteder, som er helt uafhængige af EDAP TMS. Desuden betyder linket mellem HIFU PLANET og et eksternt netsted ikke på nogen måde, at EDAP TMS står inde for indholdet på dette netsted, ej heller for brugen af det. Eksterne netsteder kan indeholde hypertekstlinks til HIFU PLANET. Sådanne links kan ikke installeres uden eksplicit forudgående tilladelse fra EDAP TMS. Uanset hvad er EDAP TMS ikke på nogen måde ansvarlig såfremt sådanne eksterne netsteder ikke er tilgængelige. EDAP TMS hverken undersøger, kontrollerer, godkender eller tager ansvar for indhold, reklame, produkter eller andre elementer som findes tilgængelige på eller via disse netsteder. Vi fraskriver os ethvert ansvar for information som publiceres på netstederne af selskaberne og organisationerne vi har lavet link til.

Information med navns nævnelse og andre oplysninger

Oplysninger om din person, som du kan videregive ved hjælp af skemaet til lægerne som svarer dig, videregives til lægerne udelukkende for at behandle din forespørgsel. De anvendes kun så du kan få svar så hurtigt som muligt. I henhold til fransk lov nr. 2004-801 af 6. august 2004, lov om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personlige oplysninger, som ændrer lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om databeskyttelse, har du ret til at læse, ændre, rette og slette personlige oplysninger som gælder dig. For at gøre denne rettighed gældende skal du ganske enkelt kontakte os:
• Med e-mail: webmaster@edap-tms.com
• Med almindelig post: EDAP TMS (Hifu Planet), 4 rue du Dauphiné, F-69120 Vaulx-en-Velin, Frankrig

Patientberetninger

Alle oplysninger i forbindelse med din historie – dokumenter, fortælling, forslag, spørgsmål – som meddeles os på netstedet HIFU PLANET på siden "Send din historie ind" vil ikke i noget tilfælde holdes fortrolige, med undtagelse af spørgsmål af medicinsk karakter direkte til lægerne. Ved indsendelse af egen historie får vi ret til at bruge, gengive og distribuere historien via netstedet HIFU PLANET, i feltet "Patientberetninger" eller på andre kommunikationsmedia.

Ansvarsbegrænsninger

EDAP TMS bestræber sig på at garantere at oplysningerne som distribueres via HIFU PLANET, er eksakte og opdaterede, og forbeholder sig ret til at korrigere dem når som helst og uden forvarsel. Med undtagelse af direkte skader som skyldes alvorlige eller overlagte fejl fra EDAP TMS' side, frasiger EDAP TMS sig ethvert ansvar ved følgende:
• for alle skader som skyldes bedragerisk indtrængning af en tredjeperson som medfører ændring af oplysningerne eller elementerne HIFU PLANET der stilles til disposition på HIFU PLANET
• for alle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser som gælder oplysningerne som er tilgængelige på HIFU PLANET
• og mere generelt, for alle skader, direkte eller indirekte, uanset årsag, oprindelse, art eller følger, også dersom EDAP TMS er blevet informeret om muligheden for sådanne skader, forårsaget af at en person fik eller ikke fik adgang til HIFU PLANET, eller af brugen af netstedet, inklusiv skader eller virus som kan smitte dit dataudstyr eller andre ejendele, og/eller tilliden til en information som direkte eller indirekte stammer fra HIFU PLANET. Indholdet på dette eller andre netsteder er viderebragt "som det er" uden implicitte eller eksplicitte garantier af nogen slags. EDAP TMS giver ingen implicit eller eksplicit garanti for indholdets salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Information om produkterne

Informationerne som findes og distribueres på HIFU PLANET, kan indeholde direkte eller indirekte referencer til udstyr og tjenester som leveres af EDAP TMS og som ikke annonceres eller foreligger i bestemte lande eller områder og som kan være underlagt forskellige regler og brugsbetingelser i de forskellige lande. Sådanne referencer betyder ikke at EDAP TMS har til hensigt at sælge disse produkter eller tjenester i dit land.

Juridiske bestemmelser

Netstedet HIFU PLANET og dets indhold styres af fransk ret, og eventuelle tvister vedrørende netstedet, hører ind under fransk domstols kompetence.

Juridisk information

Netstedets udgiver

Hifu Planet udgives af selskabet EDAP TMS France.
Hovedkontor: 4, rue Dauphiné – F-69120 Vaulx-en-Velin, Frankrig. Telefon +33(0)4 72 15 31 50, e-post contact@edap-tms.com, netsted www.edap-tms.com.

Juridisk repræsentant og ansvarlig for publikationen

Marc Oczachowski, EDAP TMS CEO

Medicinsk redaktør og redaktionschef
John Rewcastle, PhD in Medical Physics – Medicinsk leder i EDAP TMS France.

Udførelse af netstedet
Emeline Gleitz og Paulo Martins i EDAP TMS, Florent Verschelde i O2Sources (13 Avenue Albert Einstein – F-69100 Villeurbanne, Frankrig).
 

  

Last update September 17 2010.