Hvem er egnet til Ablatherm® HIFU-behandlingen?

En patient som endnu ikke har fået behandling mod prostatakræft

Termokirurgi er specielt anbefalet til komplet behandling (hele kirtelen) af patienter som har:

  • En lokaliseret kræft på stadiet T1 eller T2
  • En Gleason-sum lig med eller under 7
  • Ønske om at beholde optimal livskvalitet efter behandlingen

Der kan foretages behandling af kræft på et højere stadie (T3) eller mere fremskreden kræft (Gleason-sum over 7), men dette alternativ bør drøftes på forhånd med en urolog som er ekspert i denne teknik.
 

En patient som ønsker en ny metode: fokal behandling

Ablatherm® HIFU er det ideelle behandlingsværktøj når kun den syge del af prostatakirtelen skal behandles for at beholde livskvaliteten mest mulig. Denne behandlingsmåde har som formål at opnå "sygdomskontrol", følge grundigt op på patienten og gentage behandlingen hvis det er nødvendigt. Der forskes i øjeblikket meget i denne gennembrydende behandlingsmåde i hele verden. Bl.a. har lægerne ved den urologiske afdeling på Oslo Universitets Hospital Aker i 2010 startet et studie med fokal behandling.

En patient som allerede har fået en HIFU-behandling

Alle patienter behandlet med Ablatherm® HIFU kan behandles igen hvis resultaterne efter første behandling gør dette nødvendigt. De traditionelle behandlinger, dvs. stråling og kirurgi, kan derimod ikke gentages.

En patient som allerede har fået stråling

Når en patient er behandlet med stråler for lokaliseret prostatakræft og kræften kommer tilbage, er behandlingsmulighederne begrænsede, og da er Ablatherm® HIFU en god ny mulighed.
Følgende betingelser skal være opfyldt for at blive kandidat til Ablatherm® HIFU:

  • Det lokale tilbagefald (i kirtelen) skal være bekræftet.
  • Spredningsundersøgelsen skal være negativ, dvs. at kræften stadig er lokaliseret til prostatakirtelen.

Kontraindikationer Ablatherm® HIFU-apparatet

  • Kirurgi ved anus eller endetarm som gør det umuligt at indføre sonden
  • Kunstig urinlukkemuskel, penisprotese og intraprostatisk implantat
  • Latexallergi
     

 

Last update 1 June 2010.