Ablatherm® HIFU-behandlingens effektivitet

Two doctors

Effektivitet på lang sigt

En multicentrisk studie udført på 402 patienter 6 steder i Europa mellem 1995 og 2000 viser ødelæggelse af kræftvævet hos 87 % af patienterne efter første behandling. En nylig publiceret videnskabelig artikel (1), som også bygger på erfaringer fra flere europæiske centre, bekræfter den langsigtede effektivitet af Ablatherm® HIFU (opfølgning i 9 år for bestemte patienter).


(1) First Analysis of the Long-Term Results with Transrectal HIFU in Patients with Localised Prostate Cancer, Andreas Blana et al, European Urology 53 (2008) 1194-1203

Opretholdelse af kontinens og erektil funktion

98 % af patienterne havde ingen inkontinensproblemer (2), og 87 % beholder deres seksuelle potens når termokirurgi udføres så den skåner de parasympatiske nerver som styrer erektionen (3).


(2) The Status of High-Intensity Focused Ultrasound in the Treatment of Localized Prostate Cancer and the Impact of a Combined Resection, C. Chaussy, S. Thüroff, Munich-Harlaching University, Germany, Current Urology Reports, Volume 4, Issue 3, 2003: 248
(3) High-Intensity Focused Ultrasound and Localized Prostate Cancer: Efficacy Results from the European Multicentric Study, S. Thüroff et al, Journal of Endourology, Volume 17, Number 8, October 2003

Effektiv kontrol af kræft

I henhold til en artikel i et internationalt tidsskrift, som udgives af Fransk urologisk forening, (4) om termokirurgiens effektivitet og tolerance til patienter med lokaliseret prostatakræft og som blev behandlet første gang med Ablatherm® HIFU, har man observeret op til 93 % (64-93 %) patienter som opfyldte helbredelseskriterierne.


(4) High-intensity focused ultrasound in prostate cancer; a systematic literature review of the French Association of Urology, Xavier Rebillard et al, BJU International 2008 1464-410X.2008.07504.x

Et andet ledende center indenfor termokirurgi i Europa, Caritas Saint Joseph-teamet i Tyskland, beretter om otte års erfaring (5) med en serie på 163 patienter. Efter en gennemsnitlig opfølgning på næsten fem år viste 92,7 % af patienterne negative kontrolbiopsier. Over 98 % af patienterne oplyste at de ikke har alvorlig inkontinensproblem. Opretholdelse af erektion afhænger af behandlingsstrategien som patienten og urologen har valgt.


(5) Eight Years’ Experience With High-Intensity Focused Ultrasonography for Treatment of Localized Prostate Cancer, Andreas Blana et al, Journal of Urology 2008.06.062

Effektiviteten af Ablatherm® HIFU ved tilbagefald efter strålebehandling

Lægerne Albert Gelet og F. J. Murat ved urologisk afdeling på sygehuset Edouard Herriot i Lyon var foregangsmænd for behandling af lokalt tilbagefald efter strålebehandling. En artikel af lægerne Murat og Poissonnier i tidsskriftet European Urology 2008 (6) beskriver en serie på 167 patienter som er behandlet for dette. Resultatet er meget tilfredsstillende 10 år efter, med 73 % negative kontrolbiopsier og en acceptabel morbiditet i denne risikogruppe, som får en ny behandlingschance.

6) Mid-term Results Demonstrate Salvage High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) as an Effective and Acceptably Morbid Salvage Treatment Option for Locally Radiorecurrent Prostate Cancer, François-Joseph Murat et al, 2008 European Urology, doi:10.1016/j.eururo.2008.04.091

 

Lægerne Viktor Berge og Eduard Baco fra den urologiske afdeling på Oslo Universitets Hospital Aker i Norge har i februar 2010 i Scandinavian Journal of Urology (7) offentliggjort de første resultater af deres behandlinger med HIFU Ablatherm®. Studiet beskriver behandlingen af 46 patienter, der er behandlet i tidsrummet fra 2006 til 2010 og som alle har haft tilbagefald af prostatakræft efter strålebehandling. Af disse patienter havde 60,9 % faldende PSA værdier ved kontrolmålinger, hvilket er meget tilfredsstillende i sammenligning med andre behandlingsformer.

(7) A prospective study of salvage high-intensity focused ultrasound for locally radiorecurrent prostate cancer: Early results. Berge V., Baco E., Karlsen ST. The department of urology, Oslo University Hospital, Aker, Oslo, Norway and Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway

Fokal behandling

Professor Guy Vallancien (IMM Paris) og hans team vandt for nylig prisen for det bedste studie (8) for deres pioner forskning om metoden for "sygdomskontrol" med termokirurgi. Fra 1997 til 2000 blev 12 patienter behandlet "fokalt" med Ablatherm® HIFU. 10 år senere var ingen af disse afgået ved døden på grund af prostatakræft. Der blev heller ikke rapporteret signifikante bivirkninger eller metastaser. I opfølgningsperioden fik 5 patienter ekstra behandling uden at komplikationerne øgedes af den grund.

(8) Focal therapy with HIFU for prostate cancer in the elderly: A feasibility study with 10 years follow-up, Department of urology, Institut Montsouris, Université Paris Descartes, France ; FTW, Amsterdam 2009


 

 

Last update: September 20 2010.